Fixe 877 65 37 30 - Móvil: 633 93 12 83 info@forumcalafell.org

La Direcció General de Turisme, a través de l’Agència Catalana de Turisme, promou la campanya “Estalviatge” per incentivar les reserves d’escapades turístiques a Catalunya abans i després de Setmana Santa mitjançant un sistema de bons turístics amb descomptes entre el públic català.

Concretament, podran ser objecte d’ajut els viatges combinats contractats per mediació d’una agència de viatges adherida a la campanya que incloguin una pernoctació en un allotjament turístic associada amb, almenys, un dels següents tipus de serveis de viatge:

– Transport de passatgers

– Lloguer de turismes o altres vehicles de motor

– Altres serveis turístics (per exemple, activitats, entrades o excursions amb guia).

La subvenció consistirà en una quantia equivalent al 50% de la factura presentada pel viatge combinat objecte d’ajut, inclòs l’IVA, amb un màxim de 150 euros.

La campanya començarà l’1 de març i s’allargarà fins el mes d’abril (excepte Setmana Santa del 9 al 18 d’abril) fins a esgotar pressupost. La gestió es realitzarà amb la participació del Consell General de Cambres, com a entitat col·laboradora. Aquesta acció compta amb una inversió d’1.500.000 euros i es preveu arribar a un mínim de 10.000 reserves.

El proper divendres, 28 de gener, es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució d’aprovació de les bases reguladores d’aquesta campanya on podreu consultar tota la informació.

Les agències de viatges interessades en participar-hi, us haureu d’adherir a través de la pàgina web estalviatge.catalunya.com. Aquesta adhesió es podrà sol·licitar a partir de la data d’entrada en vigor de l’esmentada resolució i un cop s’hagi habilitat la plataforma digital.

Amb la campanya “Estalviatge” volem ajudar el sector turístic català a reforçar la seva l’activitat i a incentivar el moviment i fluxos turístics del catalans en mesos de baixa ocupació abans i després de Setmana Santa. Es tracta de contribuir a allargar la temporada, els contractes laborals i l’activitat econòmica, a més de fomentar la desestacionalització del turisme. Esperem que sigui un èxit!

 

 

D’acord amb l’article 23 de la Llei de contracte d’assegurança, les accions derivades de la pèrdua d’activitat a conseqüència de l’estat d’alarma prescriuran el pròxim mes de març 2022.

Un Jutjat de Tenerife ha condemnat l’asseguradora “Generali” a indemnitzar un dels seus assegurats pels dies que va romandre tancada la cafeteria durant l’estat d’alarma.

Com malauradament van patir molts negocis durant la pandèmia, la cafeteria protagonista d’aquest assumpte es va veure obligada a tancar a conseqüència de l’estat d’alarma declarat el març de 2020, perdent, lògicament, gran part dels seus ingressos.

La cafeteria tenia una pòlissa que estava en vigor abans que es produís el tancament del local i, entre les seves condicions particulars, incloïa una garantia que cobria la pèrdua temporal de l’explotació amb una indemnització diària.

Tot i que l’assegurança ho va negar, un Jutjat de Tenerife ha entès que aquest risc (tancament imperatiu com a conseqüència de l’estat d’alarma) està cobert per la pòlissa i ha de donar lloc a la corresponent indemnització pactada.

Pel que fa a l’import de la indemnització (el límit del qual es fixa a la mateixa pòlissa) dependrà de la pèrdua efectiva i real que hagi patit el negoci. En aquest cas, i en haver-se produït un tancament total de l’activitat, es fixa en el marge més alt, i l’asseguradora es condemna a indemnitzar el seu assegurat en la quantitat de 15.250 €.

ATENCIÓ! D’acord amb l’article 23 de la Llei del contracte d’assegurança, les accions que es derivin d’un contracte d’assegurança prescriuen al cap de dos anys. Així, les accions derivades de la pèrdua d’activitat a conseqüència de l’estat d’alarma prescriuran el pròxim mes de març del 2022.

 

 

Un Jutjat de València ha condemnat l’Ajuntament d’aquesta localitat a tornar-li al negoci hoteler la quantitat de 26.888,70 €, per la part proporcional de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) relatiu a l’exercici 2020, en considerar-lo un ingrés indegut.

El Jutjat entén que, durant aquest exercici, el més castigat per la pandèmia, l’activitat hotelera es va veure greument limitada i va donar lloc, fins i tot, al tancament temporal dels seus locals.

En aquests casos ens trobem davant d’una clara absència del fet imposable del tribut, per imperatiu legal. No es pot cobrar un impost (IAE) per dur a terme una activitat econòmica que prèviament ha estat restringida, o prohibida, pel mateix estat.

Tots els negocis que es trobin en aquesta situació tenen un termini de 4 anys (des que van abonar el tribut) per sol·licitar la devolució de l’ingrés indegut.

 

El Govern ha anunciat aquest migdia en roda de premsa que ha acordat, a partir de divendres, aixecar la majoria de les restriccions vigents. 

Així, es posa fi a totes les limitacions d’aforament, que a hores d’ara afecten la restauració, la cultura, els gimnasos, parcs d’atraccions, equipaments cívics, actes religiosos, bingos i sales de joc, a més de cerimònies civils. Per tant, 100% d’aforament en totes aquestes activitats.

També, s’elimina la limitació dels horaris de tal manera que cada negoci o activitat tornarà a la normalitat, és a dir, obrirà en funció de la llicència que tingui.

A més, no hi haurà limitació de les trobades socials, que fins ara era de deu persones.

Així, només l’oci nocturn continuarà tancat; es preveu la seva obertura les setmanes vinents.

Sobre l’ús del passaport covid, el Govern decidirà si l’elimina un cop hagi rebut l’informe del comitè científic assessor; la portaveu del Govern ha afirmat que preveuen poder eliminar-lo els dies vinents.

Recordem, però, que l’ús de la mascareta continua sent obligatori a la via pública en qualsevol espai a l’aire lliure o tancat d’ús públic o obert al públic (d’acord amb la normativa de Salut: Reial decret llei 30/2021, de 23 de desembre).

Així ho ha anunciat el president de l’ICO, José Carlos García, durant la celebració de la Nit Q de l’Institut per a la Qualitat Turística (ICTE).

Les companyies del sector turístic que tinguin una línia d’avals ICO podran ampliar d’entre dos a cinc anys el termini de venciment. Així ho ha anunciat el president de l’ICO, José Carlos García, durant la celebració de la Nit Q de l’Institut per a la Qualitat Turística (ICTE).

Les empreses disposaran fins al mes de juny d’enguany per a presentar les seves sol·licituds. Per a poder acollir-se a aquesta pròrroga, l’operació al complet no pot superar entre els 8 i 10 anys.

Amb aquest anunci, García va respondre a les sol·licituds del president del ICTE, Miguel Mirones, qui va advertir de la necessitat de buscar “alguna fórmula que permeti allargar les mancances atorgades de manera que l’inici de l’amortització dels préstecs concedits s’acomodi realment al reinici real de l’activitat del sector”.

“Seria una pena que, després de l’esforç realitzat pel sector públic i els compromisos adquirits pel sector empresarial, uns mesos d’obligació d’amortització de deute sense que l’activitat s’hagi pogut iniciar i les empreses equilibrar la seva tresoreria, aboquin a moltes d’elles a haver d’adaptar solucions dràstiques que impedeixin la seva continuïtat”, va agregar Tafaners.

D’igual manera, el representant de l’ICO va recordar que el sector turístic encara disposa per a les petites i mitjanes empreses d’un total de 2.000 milions d’euros d’avals de liquiditat per a formalitzar noves operacions i un tram de gairebé 500 milions d’euros d’avals d’inversió amb una cobertura del 90%.

 

 

A partir d’avui, 25 de gener a les 9 hores, es poden sol·licitar, a través de Canal Empresa, aquests nous ajuts directes adreçats a autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn. El tràmit telemàtic per sol·licitar l’ajut finalitza el 4 de febrer a les 14 hores

Els ajuts seran d’entre 15.000 euros i fins a 120.000 euros, depenent del número de treballadors i l’aforament del local

Aquesta línia compta amb una dotació de 20 milions d’euros

El Departament d’Empresa i Treball obre avui, 25 de gener a les 9 hores, el tràmit de Canal Empresa per sol·licitar els ajuts directes de la nova línia de 20 milions d’euros per a establiments d’oci nocturn afectats per les restriccions sanitàries de la Covid-19. El tràmit telemàtic per sol·licitar l’ajut finalitza el divendres dia 4 de febrer a les 14 hores.

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatòria d’aquesta línia adreçada específicament als establiments obligats a tancar els seus espais interiors des del 24 de desembre, en compliment per la resolució de Salut SLT/3787/2021, de 23 de desembre, de mesures per fer front a la Covid-19.

Es tracta de la cinquena línia específicament adreçada a l’oci nocturn que posa en marxa del Departament, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), amb l’objectiu de contribuir al manteniment dels negocis davant la disminució dràstica de la facturació derivada de la suspensió de l’activitat imposada com a mesura per contenir l’augment de contagis.

S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn, incloent-hi discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacle, bars musicals, karaokes, i discoteques de joventut.

La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, d’entre 15.000 i 120.000 euros, en funció de les dimensions i el nombre de treballadors: els establiments de menys de 10 treballadors rebran un ajut de fins a 15.000 euros; els establiments de 10 o més treballadors i aforament inferior a 1.300 persones fins a 50.000 euros; i els establiments de 10 o més treballadors i aforament igual o superior a 1.300 persones, fins a 120.000 euros.

La presentació de les sol·licituds es farà temàticament a través de Canal Empresa, omplint el model formalitzat, disponible a Canal Empresa, al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), o del Departament d’Empresa i  Treball. Per agilitar la tramitació, el procediment inclou una declaració responsable, on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits.

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha concedit l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats o atorgats.

 Més informació sobre el tràmit, aquí

 

Aprofita els nous ajuts econòmics per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (convocatòria pendent de publicar).

Enguany s’ha publicat el Reial Decret 1124/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquests ajuts estan regulats per l’IDAE i, a Catalunya, l’ICAEN n’és l’òrgan gestor.

Cada comunitat autònoma efectuarà la convocatòria corresponent en un termini màxim de 3 mesos, des de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret.

A continuació us oferim un breu resum dels punts més destacats del Reial Decret:

Actuacions subvencionables

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, les quals hauran de complir els requisits que s’estableixen en l’annex I, i es corresponen amb els programes d’incentius que s’aproven per aquest Reial decret i tot seguit s’especifiquen:

  1. Programa d’incentius 1: Implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent-hi el sector residencial.
  1. Programa d’incentius 2: Implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.
Actuacions subvencionables (Programa d’incentius 1 i 2)
Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques
Instal·lacions aerotèrmiques
Instal·lació solar tèrmica
Biomassa cambra de combustió
Calderes de biomassa i aparells de calefacció local
Desenvolupament de noves xarxes de canonades de distribució i subestacions d’intercanvi o ampliació de les existents per a centrals de generació noves o existents.

Beneficiaris

Dins del Programa d’incentius 1, seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

  • Persones físiques
  • Persones jurídiques
  • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
  • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb personalitat jurídica o sense.

Dins del Programa d’incentius 2, seran destinataris últims de les ajudes els següents subjectes, sempre que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:

  • Entitats locals territorials
  • Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
  • Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualsevol de les figures dels tres punts anteriors, amb personalitat jurídica o sense.

Quantia

La quantia de les ajudes als destinataris últims s’inclou en l’annex III d’aquest Reial decret per a cadascun dels programes d’incentius i tipologies d’actuacions subvencionables.

En aquest quadre es pot veure la intensitat màxima a què poden arribar els ajuts:

% ajuda base          gran empresa % ajuda base mitjana empresa % ajuda base petita empresa
Programa d’incentius 1 35% 40% 45%

Terminis

  • Sol·licitud: Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a esgotar el pressupost disponible per a aquesta actuació, o com a màxim el 31 de desembre de 2023.

Caràcter incentivador

Donat el caràcter incentivador del programa d’incentius, només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajuda en el cas del programa 1, i amb posterioritat a la data de publicació en el BOE del present Reial decret en el cas del programa 2.

Règim reglat

Es concedeixen els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Adjuntem l’enllaç web al Reial Decret 1124/2021, on podeu consultar l’annex I (actuacions subvencionables), l’annex II (documentació que cal presentar amb la sol·licitud) i l’annex III (quantia de les ajudes).

Open chat
1
Hola!
Podem ajudar-te?