Fixe 877 65 37 30 - Móvil: 633 93 12 83 info@forumcalafell.org

Recentment, s’ha publicat al BOE la correcció d’errades gramaticals i precisions que contenia el Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de 30 de desembre de 2021.

Les correccions ortogràfiques i de contingut inclouen:

El Reial Decret-llei 32/2021, pel qual es publicava la reforma laboral, en l’article 15.2 va plantejar que:

“A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere”

La correcció dels errors d’aquest Reial Decret-llei ha suposat el canvi en la redacció en aquests termes:

“A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere”

Clarifica, doncs, la redacció en incorporar-hi “de la activitat”, de manera que es distingeixen dues circumstàncies en les quals es podran plantejar contractes de treball de duració determinada, tant en casos previsibles com imprevisibles.

Podeu consultar el text publicat en aquest enllaç.

Resum explicatiu del contingut de la Reforma Laboral

 

 

Bon dia

Publicada la RESOLUCIÓ EMT/96/2022, de 26 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d’escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics.

Objecte:

regular el règim i el procediment de la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d’escapades turístiques a Catalunya mitjançant un sistema de bons turístics per estimular el consum, principalment en mesos de baixa ocupació, a causa de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

La finalitat:

Incentivar el consum d’escapades turístiques a Catalunya, ajudant els residents de Catalunya a sufragar una part de les despeses dels viatges combinats contractats mitjançant les agències de viatges amb

establiments operatius a Catalunya, contribuint en definitiva a la reactivació econòmica del sector turístic, principalment en mesos de baixa ocupació, i afavorint la desestacionalització de l’activitat turística.

Persones beneficiàries i requisits:

  1. a) Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques majors d’edat amb residència legal a Catalunya que s’inscriguin a la campanya Estalviatge.
  2. b) Les persones sol·licitants que comprin un viatge combinat seran considerades beneficiàries dels ajuts, i les agències de viatges adherides seran considerades agències de viatges col·laboradores de la campanya. S’abonarà a les agències l’ajut que hauran traslladat al beneficiari a la factura, mitjançant l’aplicació del descompte previst en el punt 4 d’aquestes bases sobre el viatge combinat contractat.
  3. c) Per gaudir del bo turístic, els viatges combinats que les persones aspirants a ser beneficiàries d’aquest ajut comprin en una agència de viatges adherida hauran de complir els requisits indicats en el punt 3 d’aquestes bases

Requisits dels viatges combinats :

Poden ser objecte de l’ajut els productes turístics contractats per mediació d’una agència de viatges adherida a la campanya que incloguin una pernoctació a un allotjament turístic reglat, combinat amb, almenys, algun tipus de serveis de viatge (Transport de passatgers; Lloguer de turismes o altres vehicles de motor; altres serveis turístics -per exemple, activitats, entrades o excursions amb guia- que no siguin part integrant dels serveis anteriors pel mateix viatge, etc)

Import i percepció dels ajuts :

La subvenció consistirà en una quantia equivalent al 50% de la factura presentada pel viatge combinat objecte d’ajut, inclòs l’IVA, amb un màxim de 150,00 euros.

Open chat
1
Hola!
Podem ajudar-te?