Fixe 877 65 37 30 - Móvil: 633 93 12 83 info@forumcalafell.org

Publicat al DOGC l’Annex amb la RESOLUCIÓ SLT/2654/2021, de 19 d’agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. un cop adaptada a l’Auto del TSJC, que ha limitat, entre d’altres el nombre de municipis afectats pel toc de queda, establint-los en 19.

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2614/2021, de 4 d’agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, amb la modificació introduïda a l’apartat 11.5 per la Resolució SLT/2640/2021, d’11 d’agost, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n’estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s’hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s’entenen sense perjudici de la vigència d’altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d’11 d’agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionada amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores en els municipis de més de 5.000 habitants que presenten un índex d’incidència acumulada igual o superior a 250 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies, i que figuren relacionats en l’annex 1 d’aquesta Resolució, i que són: Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d’Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí

Entrada en vigor i durada Aquesta Resolució entra en vigor a les 00:00 hores del dia 20 d’agost de 2021, i la durada de les mesures s’estableix per 7 dies, sense perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses en aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 00.30 hores de l’endemà en cas (…) d’establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l’establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo.

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

S’exceptuen d’aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Els locals o establiments en què es duguin a terme activitats recreatives musicals regulades a l’apartat 20 d’aquesta Resolució que puguin obrir al públic en les condicions que s’estableixen en l’esmentat apartat, pel que fa a l’horari d’obertura i de tancament se subjecten a l’horari general establert a l’Ordre 358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, per a cada tipus d’activitat, i és l’hora màxima de tancament les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament d’acord amb l’Ordre esmentada. No són aplicables els perllongaments ni els horaris especials dels previstos als articles 4, 6 i 7 de l’esmentada Ordre 358/2011.

Més info a: Fihr.cat

Open chat
1
Hola!
Podem ajudar-te?